Psychosociale gespreksvoering - 2e druk
Over > Inhoudsopgave

Inhoudsopgave boek

De inhoudsopgave van het boek ziet er als volgt uit (klik hier om als pdf-bestand te lezen):

 

Observatief luisteren is werkelijk een kunst

 

Wat weet je en wat kun je als je dit boek hebt gelezen?

Emotie is de sleutel

Kernelementen

Hoe gebruik je dit boek?

Boek + website www.psychosocialegespreksvoering.nl

 

Cliënt, hulpverlener, het gesprek en het luisteren

1.1 De cliënt: psychisch welbevinden

1.2 Psychosociale hulpverlening

1.3 Psychosociale gespreksvaardigheden

1.4 Luisteren en observatief luisteren

 

Communicatie – basisbeginselen en theorie

2.1 Het communicatieproces

2.2 De elementen in een boodschap

2.3 Kanalen: verbaal, paralinguaal en non-verbaal

2.4 Uniekheid en beleving

2.5 Aandacht, waarneming, interpretatie

2.6 Interpreteren via vuistregels

 

Basisgespreksvaardigheden

3.1 Een open houding en een goede samenwerkingssfeer

3.2 Vragen

3.3 Zenden: het overbrengen van wat je wilt zeggen

3.4 Observatief luisteren

3.5 Structureren en reguleren: richting geven aan een gesprek

3.6 Het gesprek boeiend houden

3.7 Communicatiepatronen

3.8 Communicatieregels

3.9 Plustaal

3.10 Complimenten, kritiek en feedback

3.11 Geduld: wanneer ingrijpen en wanneer wachten

3.12 Rollenspellen, rollenspellen en nog eens rollenspellen

 

Emotie: de ontbrekende schakel tussen communicatie en betekenis

4.1 Een biopsychosociaal model voor gedrag

4.2 Emoties en biologie

4.3 Psychologische processen bij emotie

4.4 Sociale processen en emotie

4.5 Emotietheorieën

4.6 Dynamisch Driehoeksmodel Situatie-Emotie-Gedrag

 

De rol van emoties in het communicatieproces

5.1 Stress

5.2 Angst

5.3 Schaamte en schuld

5.4 Boosheid

5.5 De impact van een verlieservaring

5.6 De rol van eigenwaarde op gedrag

 

Verdieping op gespreksvaardigheden

6.1 Zijn er wel moeilijke mensen?

6.2 Taboes

6.3 Confronteren en de socratische dialoog

6.4 Een aantal minder effectieve communicatiepatronen

6.5 Weerstand

6.6 Omgaan met agressie

 

Kenmerken en effecten van observatief luisteren

7.1 Empowerment

7.2 Rollen in een hulpverleningsgesprek

7.3 Rollen versus stadium van verandering

7.4 Empathie en informed compassion zijn de basis van observatief luisteren

7.5 Geloofwaardigheid

7.6 Gesprekshoudingen

7.7 Motiveren met observatief luisteren

7.8 Wat observatief luisteren is

 

Gespreksmodellen: het toepassen van gespreksvaardigheden in specifieke situaties

8.1 Intakegesprekken

8.2 Adviesgesprekken

8.3 Het hulpverleningsgesprek

8.4 Functioneringsgesprekken

8.5 Slecht nieuws brengen

8.6 Grenzen aangeven

8.7 Correctiegesprekken

8.8 Bemiddelingsgesprekken

8.9 Herstelgerichte gesprekken

 

Bruggetje naar verder onderzoek

 

Literatuur

 

Index

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.